Фізика-теоретика Миколу Григорчука поховали у Баня-Березові

17 Липня, 2023 / Селяни / Відповісти

10 липня після важкої хвороби помер Микола Іванович Григорчук — уродженець с. Баня-Березова, фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук (2001). Дослідник історії та культури рідного краю. Автор книг «Свобода на барикадах» і «Куди йдеш, Україно?».

Народився 4 листопада 1950 року у селі Баня-Березові.

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича (1973) і того ж року вступив до аспірантури при Інституті ядерних досліджень АН УРСР — до лауреата Ленінської премії проф. А.Ф. Лубченка. Впродовж 1976–1989 рр. працював у відділі теоретичної фізики цього Інституту (інженер, молодший науковий співробітник), у 1989–2001 рр. — в Інституті хімії поверхні НАН України (науковий співробітник, старший науковий співробітник).

Від 2001 р. працював в Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (провідний науковий співробітник відділу нелінійної фізики конденсованого стану). Член Американського товариства нанонаук (2011). Співавтор авторського свідоцтва СРСР на винахід № 1498145 (1989).

Перший лауреат премії ім. академіка НАН України О.І.Ситенка, має ряд відзнак і нагород. Автор книг «Куди йдеш, Україно?» і «Свобода на барикадах», низки літературно-критичних, публіцистичних, науково-популярних статей у журналах «СвітОгляд», «Київ», «Березіль».

Книга «Свобода на барикадах» (2021) висвітлює деякі пам’ятні для українців події недалекого минулого та розповідає про історичні постаті, з ними пов’язані. Вона насичена багатим фактологічним матеріалом, у ній згадуються імена майже 900 осіб, що жили і діяли у буремні часи XX ст.

Книга «Куди йдеш, Україно?» (2020) складається з літературних відгуків, оглядів і рецензій на актуальні твори письменників сучасності: Марії Матіос, Віри Вовк, Романа Іваничука, Дмитра

Павличка, Юрія Щербака тощо. Збірка містить чимало фактичного матеріалу, корисного для аналізу буття нашого народу та його історичної долі.
Микола Григорчук — член Національної спілки письменників України (2023).

Поховали Миколу Григорчука 11 липня у рідному селі. Земляки провели його до місця вічного спочинку.

Напрями наукових досліджень: квантова теорія твердих тіл, оптичні явища в молекулярних і напівпровідникових кристалах, екситон-фононна взаємодія, електронні та оптичні властивості низьковимірних та анізотропних систем, зонні стани, розсіювання повільних та ультрахолодних нейтронів у кристалах, фізика і хімія поверхневих явищ, фізика малих металевих частинок, нанофізика.

Знайшов функції зв’язку екситонів з поперечними та поздовжніми оптичними й акустичними фононами в одновісних кристалах і на їх основі методом запізнювальних функцій Гріна дослідив вплив анізотропії на частотну й температурну залежності оптичних смуг поглинання та дисперсії світла в іонних кристалах. Вивчив особливості в спектрах молекулярних структур низьких просторових розмірів під час квантових переходів екситонів між найнижчими зонами та збудження заряджених екситонів. Дослідив оптичні і транспортні властивості металевих наночастинок різних розмірів та форм в області плазмових резонансів.

«Гуцульський край», №28, 14.07.2023 року

Share